Termoformowanie

Termoformowanie jest automatycznym procesem wysoko wydajnym gwarantującym powtarzalną jakość. Jest to proces technologiczny, w którym ze sztywnych folii lub płyt, podgrzanych wstępnie do określonej temperatury bliskiej temperatury mięknienia (charakterystycznej dla danego tworzywa), formuje się produkty o określonych kształtach.  

Polega ona na przekształceniu bardzo prostego w kształcie półwyrobu, w wyrób o kształcie bardziej lub mniej rozwiniętym w przestrzeni. Wspomnianym półwyrobem do przekształcenia może być tylko wyrób z tworzywa termoplastycznego, jako, że tylko ten materiał konstrukcyjny wykazuje w odpowiedniej temperaturze stan wysokiej elastyczności. Stan, w którym tworzywo daje się kształtować z łatwością bez utraty spójności wewnętrznej ciała stałego.
Stosunkowo proste, tanie i wysokowydajne przetwórstwo sprawia, że termoformowanie jest szeroko wykorzystywane w produkcji wyrobów wielkogabarytowych. W zależności od oferowanych rozwiązań technicznych i zakresu oprzyrządowania istnieje możliwość prowadzenia zarówno produkcji jednostkowej jak i masowej.

BOWI Termoformowanie Poznań

Do termoformowania używamy najczęściej półwyrobów płaskich cienkich, czyli folii i grubszych, czyli płyt. Wykonywane są one z tworzyw. Należą do nich poliwęglan (PC), polimetakrylan metylu (PMMA), poliamid (PA) i kopolimer akrylonitrylobutadieno- styrenowy (ABS), używane do produkcji kształtek technicznych i poli(tereftalan etylenu) (PET), polistyren (PS), polipropylen (PP), polichlorek winylu (PVC) i polietylen (PE).

Podczas termoformowania wyrobów wielkogabarytowych występują zawsze dwie podstawowe operacje, następujące bezpośrednio po sobie: ogrzewanie półfabrykatu i kształtowanie (formowanie) produktu. Ogrzewanie zapewniają elektryczne promienniki podczerwieni, zlokalizowane po jednej lub obu stronach półfabrykatu. Czas ogrzewania niezbędny do uzyskania odpowiednio miękkiego materiału zależy od rodzaju polimeru, jego grubości i koloru. Rodzaj polimeru i ewentualne napełnienie mają wpływ na przewodnictwo cieplne.

Wyróżnia się 3 podstawowe rodzaje procesu termoformowania:

  • próżniowe,
  • ciśnieniowe,
  • mechaniczne.

Na ogół stosuje się rozwiązania mieszane, co sprzyja lepszej wydajności i jakości uzyskanych produktów.
Rozciąganie płyty w trakcie termoformowania powoduje zróżnicowanie grubości przekroju materiału i przecienienia w miejscach głębokiego tłoczenia. Proces jest kontrolowany, a dopuszczalne odchyłki ustalane są już w fazie projektowania wyrobu, oprzyrządowania i wyboru technologii formowania.
Wyroby z termoformowania można poddawać recyklingowi.

Przewiń na górę