Klejenie

Od maja 2015 roku posiadamy certyfikację wg normy Din 6701-2. Norma ta upoważnia nas do klejenia pojazdów szynowych i ich części.

Posiadamy wykwalifikowany personel wykonawczy z uprawnieniami:

 • EAB Europejski Technik Klejenia EAB zgodnie z wytycznymi DVS-EWF 3305
 • EAS Europejski Specjalista ds. Klejenia EAS zgodnie z DVS-EWF 3301.

Posiadamy odizolowane i spełniające odpowiednie warunki pomieszczenie do klejenia.

 

Na czym polega klejenie?

Klejenie jest to połączenie dwóch materiałów za pomocą substancji zwanej klejem. Polega ono na rozprowadzeniu cienkiej warstwy substancji klejącej na uprzednio przygotowanej powierzchni. 
Proces klejenia składa się z następujących etapów:

 • oczyszczenia powierzchni
 • starannym przygotowaniu masy klejącej;
 • dokładnego nałożenia warstwy kleju na powierzchnie klejone;
 • utwardzenia spoiny w odpowiedniej temperaturze, wilgotności z zachowaniem właściwego nacisku.

Zalety połączeń klejonych:

 • wykorzystanie pełnej wytrzymałości materiałów łączonych, ponieważ warstwa kleju nie wywołuje naprężeń w materiale i nie osłabia części łączonych;
 • uzyskanie zestawu elementów o nienaruszonej powierzchni (bez otworów);
 • równomierne rozłożenie naprężeń na całej powierzchni złącza;
 • odporność połączeń na korozję;
 • zdolność tłumienia drgań;
 • klej może także uszczelniać złącze, odgrywając rolę uszczelki;
 • możliwość łączenia dowolnych materiałów.

Przewiń na górę